Jain Trädgård AB

Buskbeskärning & Trädvård

Buskbeskärning

Buskskador är vanliga. Buskar kan se förstörda eller kraftigt skadade ut, men med rätt vård kan de vanligtvis växa tillbaka och återhämta sig. Vi föreslår att kartlägga alla dina växter och vara särskilt noga med att inspektera buskar för skador – Vi är också experter på buskar.

Det är vårt mål att ge dig den bästa vården för hälsan och skönheten i din landskapsinvestering. Vår beskärningsspecialist är utbildad och förstår de bästa metoderna för att bibehålla hälsan hos dina träd och buskar samtidigt som de skapar skönhet och karaktär.

Trädbeskärning

Träd kan behöva beskäras på grund av stormskador, både för att skydda ditt hem och din familj från att falla lemmar och för att bevara trädets hälsa. Träd beskärs ofta också av estetiska skäl.

Trädbeskärning utförs av utbildad arborister med modern utrustning, precision och noggrannhet. Beskärning är en teknik för att få trädet att växa bättre.

Häckklippning

Häckklippning är en konstform som kräver mycket tålamod och kunskap. Man beskär häcken för att reglera häckens storlek och form och även för att få den tätare. När du anlitar oss för häckklippning så kan du förvänta dig ett företag som har erfarenhet, tar ansvar och utför jobbet i tid med de maskiner och verktygen som krävs. Vi ombesörjer även bortforsling av klippresterna om så önskas.

Arboriststjänster Tjänster

Trädfällning är ett riskfyllt arbete och klassas som ett av de farligaste yrkena. Vi utför trädfällning i parkområden, i privata villaträdgårdar för bostadsrättsföreningar eller i stormfälld skog.

Vi utför även avancerad trädfällning då träden står tätt inpå kringliggande fastigheter. Vi erbjuder trädfällning vid rätt tidpunkt, med rätt redskap och professionell fackmässig. Vi även forslar bort diit ris och stamdelar efter trädfällning.