Jain Trädgård AB

Ogräsrensning

Ogräsrensning 

Ogräs växer på platser där de för människor inte är önskvärda. Ogräsrensning kan ibland kännas hopplös och tråkigt, men med rätt trädgårdsredskap blir det både roligt och enkelt.

Rensning

Rensning – i parkerna rensas ogräs från rabatter och buskage mestadels med hjälp av långskaftade redskap samt luckring.

Sladdning

Sladdning – till grusgångar och bollplaner använder vi traktor och sladd för att ta bort ogräset samt jämna upp ytor.

Sopning

Sopning- på gator och torg görs för att få bort ogräset från hårdgjorda ytor med den roterande borsten på en sopmaskin.

Bränna

Bränna- försök görs med att bränna bort ogräset på vissa ytor. Detta är en metod som kräver upprepad behandling eftersom endast de ovanjordiska delarna påverkas.

Heatweed 

Heatweed – ny miljövänlig ogräsbekämpning, bekämpar ogräs med hett vatten. Kräver upprepad behandling.

Kemiskt

Kemiskt- certifierad personal utför kemisk bekämpning av ogräs på utvalda svårbehandlade ytor. Det kan bli aktuell i enstaka fall. Ingen bekämpning utförs utan tillstånd.