Jain Trädgård AB

Vår- och Höststädning

Årstidsbytet kan ha en djupgående inverkan på din landskapsarkitektur och din gräsmatta. Överflödigt skräp, lövskräp och andra organiska material som inte hanteras i tid kan vara mer än bara fula. Dessa material kan orsaka döda fläckar i din gräsmatta, påverka markkemi, främja sjukdomar med dina träd och andra växter. Några av dessa oönskade organiska material kan till och med innehålla mögelsporer som är farliga för människors och husdjurs hälsa!

Jain Trädgård AB erbjuder professionella saneringstjänster både under våren och hösten.

Vårstädning

Våren är en spännande tid full av löften och saker blir snabbt gröna. Resterande löv som delvis har ruttnat eller utvecklat mögelsporer, pinnar som fångats under vintersnö och annat skräp kan vara besvärande och tidskrävande att rengöra.

Samtidigt kan vinterns hårdhet och potentiella bortfall i höstförberedelserna leda till problem med hälsan hos ditt gräs. Områden med dött gräs, komprimerad jord, tunnat gräs och skador på husdjur kan snabbt leda till andra problem.

Jain Trädgård AB erbjuder en bred meny med vårstädningstjänster inklusive:

 •         Rensa bort organiska skräp som gamla löv, grenar och diverse röran
 •         Luckring utförs för att hantera problem med jordpackning
 •         Rädda kala fläckar och tunnare gräsytor
 •         Uppdatering och justering av kantning
 •         Omdefiniera gränser
 •         Rengöra blomsterbäddar och rensa trädgårdsskräp och rabatter
 •         Beskärning av träd och buskar för perfekt sommarväxt
 •         Plantering av träd, buskar, blommor, perenner,mm.

Höststädning

Höst tillbringas ofta med vänner och familj. Det är under denna tid som vi ofta tittar på det röda, orange och gula lövverket i våra träd och kan inte låta bli att uppskatta skönheten. Fall betyder också att det finns arbete att göra inom en snar framtid. Att mulcha löv, plocka upp pinnar och förbereda dina växter för vintern går alla upp på att göra-listan under denna tid på året.

Jain Trädgård AB höstrensningstjänster inkluderar saker som

 •         Kratta och kompostera löv
 •         Skydda fleråriga växter, träd och blommor
 •         Ogräsbekämpning under sen säsong
 •         Kompostering
 •         Befrukta gräsmattan
 •         Beskärning av träd och buskar
 •         Allmän sanering av organiskt skräp
 •         Klippning av gräset