Jain Trädgård AB

Snöröjning & Halkbekämpning

Vintrarna kan vara brutala i många av staterna, men det bör inte påverka ditt företags verksamhet eller, ännu viktigare, säkerheten för dina kunder och anställda. Vi kommer att samarbeta med dig för att tillhandahålla de tjänster som bäst uppfyller dina krav och budget. För att kunna erbjuda ett mervärde för våra kunder är det viktigt att våra fordon och maskiner håller en hög standard. Därför satsar vi på en modern maskinpark med miljögodkända arbetsmaskiner.

 

Maskinell och manuell snöröjning och halkbekämpning

Under vinterperiod kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkvägar, parkeringar, vid entréer mm. Vi jobbar hårt både maskinell och manuell för att minimera risken för problem och olyckor. ​ Vår ambition är att du ska få så god standard som möjligt.

 

Bortfosling av snö

Upptagna vintrar kan resultera i att snö gradvis byggs upp i stora berg som tar upp stora delar av din egendom. Bortforsling av snö är kostsamt och sker därför först när det är absolut nödvändigt för att säkra framkomlighet och tillgänglighet. Bortforsling av snö sker med lastbilen.

 

Påfyllning av vintersandlådor och månladare

Vi levererar samt påfyller halkstopp både i vintersandlådor samt månlandare. Tvek inte att kontakta oss.