Jain Trädgård AB

Gräsklippning och Trimning

Gräsklippning handlar inte bara om att klippa gräset, det handlar även om att välja rätt gräsklippare som klarar jobbet. En välansad gräsmatta är en viktig del av en välskött trädgård och påverkar i hög grad helhetsintrycket. Vi utför gräsklippning på större klippningsuppdrag och slåtter allt från stora parker, industritomter, bostadsrättsföreningar till lilla villaträdgården.

Trimning

Sista steget är finslipning med handburen grästrimmer. Hur duktig än förarna av gräsklipparna är så blir det alltid gräs kvar vid skyltar och fasta hinder. En grästrimmer är ett hjälpsamt verktyg som smidigt tar bort gräset som gräsklippare inte kommer åt. Givetvis trimning gör vi för att få en bra helhetsupplevelse. Vi även använder el, batteri och bensindrivna trimmer. 

Slaghack

Röjning av gräs i slänter och diken mm. Slaghack använder vi på ängar och andra gräsytor som inte klipps så ofta. Trimmning av gräs utförs mot husväggar, runt träd, utmed staket osv.

Kantskärning

Kantskärning är ett relativt stort arbetsmoment inom skötsel av utemiljöer. Kantskära/kanthugga beskriver ett arbete där olika markytor skiljs från varandra, t ex gräs från rabatt eller gräs från grus. Skärningen görs med ett redskap som med ett vertikalt snitt ger ett snyggt snittytorna emellan.  Genom att skära raka och snygga kanterna på sin gräsmatta så framstår gräsmattan som ännu finare.Kantskärning är ett relativt stort arbetsmoment inom skötsel av utemiljöer. Kantskära/kanthugga beskriver ett arbete där olika markytor skiljs från varandra, t ex gräs från rabatt eller gräs från grus. Skärningen görs med ett redskap som med ett vertikalt snitt ger ett snyggt snittytorna emellan. Genom att skära raka och snygga kanterna på sin gräsmatta så framstår gräsmattan som ännu finare.