Jain Trädgård AB

Renhållning

En ren utemiljö är minst lika viktig som en ren inomhusmiljö. Renhållning är en pedagogisk tjänst, där utför vi huvudsakligen uppdrag som skapar trivsel och trygghet i utomhusmiljöer. Vi utför våra uppdrag under alla tider på dygnet och erbjuder lösningar anpassade efter kundens önskemål och behov.

Renhållning innefattar: 

  •  Maskinell sopning
  •  Manuell sopning
  • Torg sopning
  • Skräpkorgstömning
  • Tvättning av sopkorgar
  • Städning av miljörum
  • Omhändertagande av tjuvtippar
  • Städning efter illegala boplatser.
  • Klottersanering